Bestuur

De bestuursleden zijn: 

Trees van Leeuwen (voorzitter) 

Jans de Vries (penningmeester) 

Vacature (secretaris) 

Wienie Kampinga (algemeen lid) 

Ineke van de Poel (algemeen lid) 

Arnold van Wijk (algemeen lid) 

Gea Witteveen (algemeen lid) 

Diana Witwerts (algemeen lid)