Over ons

Wie zijn wij? De Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’ zoekt naar verbinding, samenwerking en oplossingen op het gebied van zorg en welzijn in Noordbroek e.o. Hiertoe heeft zij vrijwilligers beschikbaar en contacten met (professionele) zorg- en welzijnsinstellingen. ‘Mit Mekoar’ maakt zich er sterk voor dat niemand tussen wal en schip terecht komt in onze omgeving. De Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’ is op 21 januari 2017 voortgekomen uit de Initiatiefgroep Behoud Gockingaheem. Zij werkt samen met de twee zorgaanbieders in Woonzorgcentrum Gockingaheem de NNCZ en Cosis. Wat doen we? Samen met onze leden en vrijwilligers bieden we diensten en ondersteuning aan alle inwoners van Noordbroek en omgeving, jong en oud. Denk aan het geven van informatie en advies, mantelzorgondersteuning en informele zorg. Dit doen we in de vorm van een DorpsZorgloket, het organiseren van ontmoeting en activiteiten en het faciliteren en coördineren van zorg met en voor elkaar. Dat varieert tussen een boodschapje doen voor iemand tot het (samen met andere partijen) organiseren van een activiteit voor het hele dorp. Iedereen kan lid worden van onze coöperatie en van de diensten gebruik maken of zelf meehelpen. info@mitmekoar.nl 06 – 211 35 662

Laatste nieuws

Neem contact op met dzc Mit Mekoar