4 maart 2017

Bestuur

Contact

info@mitmekoar.nl
secretaris: 06 – 18 54 16 18,  a.kessels@hotmail.com  
voor opmerkingen over de website: webmaster@mitmekoar.nl
copyright logo’s: Maaike van der Poel

Het bestuur

Van links naar rechts;

Trees van Leeuwen, Voorzitter
Jans de Vries, Penningmeester
Anna Kessels, Secretaris
Ineke van der Poel, algemeen bestuurslid