18 december 2016

Lidmaatschap

Wordt u ook lid? Laat merken dat u het belangrijk vindt om voor elkaar te zorgen in Noordbroek. Zodat iedereen, zolang hij of zij dit wil, in een leefbaar dorp kan wonen.

Onze leden maken op veel manieren een succes van de Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’. Door een jaarlijkse bijdrage. Als vrijwilliger voor andere leden. Door gebruik te maken van de hulp van zo’n vrijwilliger. Bijvoorbeeld omdat u vervoer naar het ziekenhuis nodig heeft of ondersteuning bij mantelzorg. En ook door mee te denken (bijvoorbeeld via deze website) en mee te beslissen (op de jaarvergadering).

Als lid is het mogelijk om een beroep te doen op een vrijwilliger van de DZC, wellicht kunt u zelf misschien ook iets betekenen voor een ander in uw omgeving.

U ziet: de Dorpszorgcoöperatie is er voor iedereen in Noordbroek en omgeving, ongeacht leeftijd, gezondheid en beschikbare tijd.

Intussen hebben we ook vele leden en vrijwilligers uit heel Menterwolde en zelfs daarbuiten. Dat komt mede door de verwevenheid van de Dorpszorgcoöperatie met verzorgingshuis Gockingaheem: de bewoners hiervan komen immers niet alleen uit Noordbroek, maar ook uit de wijde omgeving. Dat biedt op termijn ook mogelijkheden om ons werkterrein uit te breiden.

Wat kost het?

Een lidmaatschap kost minimaal € 10,- per jaar per adres. Meer mag. Maakt u gebruik van de diensten en activiteiten dan kan het zijn dat u voor sommige activiteiten een eigen bijdrage moet betalen. Bijvoorbeeld voor: maaltijden, materiaal bij klusjes, kosten gebruik gereedschap e.d.

Voor meer informatie en lid worden: info@mitmekoar.nl

of ga naar het online aanmeldformulier.

Wilt u zich op geven als vrijwilliger, ga dan naar dit formulier.