5 maart 2017

DorpsZorgLoket

Het DorpsZorgLoket is dagelijks bereikbaar:
telefonisch: 06-21.13.56.62
of via e-mail : info@mitmekoar.nl 
En elke dinsdagochtend aanwezig in het MFC
U bent van harte welkom!

Eenmaal per maand is ook de wijkverpleegkundige;
Jessica van der Eide, aanwezig in het DorpsZorgLoket in het MFC.

Zij zal aanwezig zijn op 5 oktober en 9 november

DorpsZorgLoket
06-21.13.56.62
info@mitmekoar.nl

Huiskamer MFC de Noordsuythoeve
elke dinsdag van 10.00 uur tot 12.00 uur

In het MFC geldt:

kom zo mogelijk alleen, houdt afstand, draag een mondkapje.

Tijdens het gesprek mag het mondkapje af.

U kunt terecht bij het DorpsZorgLoket met uw vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp.

De geboden hulp kan o.a. bestaan uit vervoer naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, samen een boodschapje doen, invullen van formulieren, aanvraag van zorg, bezoek of een telefoongesprek, respijtzorg, contact leggen met de gemeente of het Sociaal Team. Op elke vraag wordt een antwoord gezocht.

De vrijwilligers van het loket zoeken, samen met u, welke ondersteuning het beste werkt voor u. Wellicht kan een vrijwilliger van de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ u helpen, of er wordt contact gelegd met een andere organisatie.

Het DorpsZorgLoket heeft de taken overgenomen van het, vorig jaar gestopte, DorpsInformatiePunt. U kunt nu dus ook terecht voor vragen die de gemeente betreffen (formulieren en brieven, het Sociaal Team en dergelijke).

De wijkverpleegkundige van de NNCZ, Jessica van de Eide, zal minimaal één ochtend in de maand op dinsdagochtend in het DorpsZorgLoket in het MFC aanwezig zijn.
De eerstvolgende keer is dinsdag 8 juni en dinsdag 6 juli 2021, van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Een steuntje in de rug

‘Soms raakt je leven uit balans. De gezondheid laat te wensen over, het huishouden doen valt zwaar. Of je hebt net je partner verloren en het gemis wordt met de dag groter. Dan kan het opluchten om even met iemand te praten. Wijkverpleegkundige Jesscia van der Eide van Gockingaheem biedt dat luisterende oor. De wijkverpleegkundige is eenmaal per maand te vinden in MFC de Noordsuythoeve als het DorpsZorgLoket is geopend. Jong en oud kan bij haar terecht. “Het spreekuur is heel laagdrempelig,” geeft Van der Eide aan. “Mensen hoeven echt geen grote problemen te hebben om langs te komen. Juist niet. Soms moeten mensen even weer een steuntje in de rug hebben om verder te kunnen.” De wijkverpleegkundige is er natuurlijk ook voor advies en informatie over onderwerpen als dementie, dagbesteding, wonen in Gockingaheem en thuiszorg.’


Wijkverpleegkundige Jesscia van der Eide 

U kunt zich elke dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur melden in de Huiskamer van het MFC in Noordbroek met uw vragen.

Ook is het DorpsZorgLoket dagelijks telefonisch bereikbaar:
06 – 21  13  56  62

en via e-mail: info@mitmekoar.nl

Het DorpsZorgLoket is een initiatief van de Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’ Noordbroek e.o.  en wordt ondersteund door Kwartier Zorg & Welzijn.