4 maart 2017

Gockingaheem

Bron: nncz.nl
Gockingaheem

Als zelfstandig thuiswonen niet meer gaat, dan kunt u wonen in het woonzorgcentrum Gockingaheem. Het woonzorgcentrum heeft 50 appartementen waarvan 30 voor ouderen en 20 voor mensen met een verstandelijke beperking (Cosis).
Onze medewerkers kunnen u 24 uur per dag zorg en ondersteuning bieden. Samen met u en uw naasten wordt gekeken naar wat uw wensen zijn, wat noodzakelijk is en hoe wij dat u het beste kunnen aanbieden.

Een groot deel van de cliënten in Gockingaheem woont vanwege hun aandoening in kleine woonleefgroepen, waarmee privacy van het eigen appartement gecombineerd wordt met de structuur, opvang, veiligheid en de dagelijkse activiteiten binnen de woonleefgroep. De overige bewoners hebben een eigen appartement en maken indien gewenst gebruik van de algemene ruimtes voor ontmoeting, samen eten en activiteiten. Een deel van het gebouw is bedoeld voor herstelzorg en voor mensen die tijdelijk ondersteuning nodig hebben en daarna weer naar huis gaan.

Samenwerking met de Dorpszorgcoöperatie ‘Mit Mekoar’ Noordbroek e.o.

In Noordbroek werkt de NNCZ nauw samen met inwoners van het dorp georganiseerd in de Dorpszorgcoöperatie  ‘Mit Mekoar’ Noordbroek e.o. en Cosis. Door de verbinding en de samenwerking van Gockingaheem en de Dorpszorgcoöperatie wordt het mogelijk om langer in uw eigen vertrouwde omgeving te kunnen blijven wonen en dat een voorziening als Gockingaheem kan blijven bestaan. Alle inwoners van Noordbroek e.o. zijn welkom om gebruik te maken van voorzieningen als restaurant, spreekuur huisarts etc. Ook het verbinden van informele zorg (geleverd door mantelzorgers, vrijwilligers en dorpsgenoten) en professionele zorg kan door deze intense samenwerking goed worden vormgegeven, waardoor we samen tot meer in staat zijn dan ieder voor zich.

Activiteiten Gockingaheem 

Vanwege Corona is momenteel Gockingaheem helaas zeer beperkt toegankelijk voor bezoekers van bewoners.

Onderstaande activiteiten zijn momenteel (voorjaar 2021) NIET beschikbaar voor bezoekers.

We hopen dat dit spoedig weer mogelijk is.

 Alle algemene voorzieningen in het woonzorgcentrum staan ook ter beschikking voor inwoners van Noordbroek. U kunt daarbij bijvoorbeeld denken aan ons gezellige restaurant, de bibliotheek, de kapsalon en het activiteitenaanbod en advies en informatie. Ontmoeting, verbinding, ondersteuning; zo willen wij u helpen uw zelfstandigheid zoveel en zo lang mogelijk te behouden en te leven zoals u dat wenst.

Voor de lockdown vanwege Corona (vanaf maart 2020) werden de volgende activiteiten georganiseerd in Gockingaheem, waar ook inwoners van Noordbroek welkom waren:

De Gastentafel, klaverjassen, bingo, muziekuitvoeringen.

De Dorpszorgcoöperatie organiseerde tot maart 2020 in Gockingaheem een wekelijks Handwerkcafé, maandelijks een Repair Café, en een spreekuur van het Dorpszorgloket.

Contactgegevens

Woonzorgcentrum Gockingaheem
Nanno Mulderstraat 22
9635 CL Noordbroek
Tel. 0598 452 655

Algemeen
Tel. 0528 200 200
info@nncz.nl

Klantadviescentrum
Tel. 0528 200 205
klantadvies@nncz.nl