Het DorpsZorgLoket blijft telefonisch bereikbaar: 06 – 21 13 56 62 !!

e-mail: info@mitmekoar.nl

Vanwege de nieuwe coroana-maatregelen komt het spreekuur van het DorpsZorgLoket van dinsdag 10 en 17 november in het MFC helaas te vervallen.

Maar wel kunt u bellen naar het DorpsZorgLoket : 06 – 21  13  56  62 

U kunt hier terecht met vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp.

De vrijwilligers van het loket zoeken, samen met u, welke ondersteuning het beste werkt voor u.

Het kan gaan om vervoer naar dokter of ziekenhuis, klusjes in en om het huis, (samen) een boodschapje doen, invullen van formulieren, aanvraag van zorg, bezoek, respijtzorg, contact leggen met de gemeente of het Sociaal Team. Op elke vraag wordt een antwoord gezocht.

Ook nu: u bent van harte welkom bij ons  DorpsZorgLoket!