Het DorpsZorgLoket

Het DorpsZorgLoket heeft momenteel elke dinsdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur een spreekuur in het MFC.

Iedereen kan hier terecht met vragen over zorg- en dienstverlening en vrijwillige hulp.

De vrijwilligers van het loket zoeken, samen met u, welke ondersteuning het beste werkt voor u. Wellicht kan een vrijwilliger van de DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ u helpen, of er wordt contact gelegd met een andere organisatie.

Het aanbod van het DorpsZorgLoket is uitgebreid.

We hopen dat het DorpsZorgLoket in de toekomst ook weer een spreekuur kan houden in Gockingaheem.

U kunt zich elke dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur melden in de Huiskamer van het MFC in Noordbroek met uw vragen.

Ook is het DorpsZorgLoket telefonisch bereikbaar: 06 – 21  13  56  62 

en via e-mail: info@mitmekoar.nl