Verslag informatieavond over dementie

maandagavond 18 februari 2019

De DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ heeft in samenwerking met NNCZ in Gockingaheem een informatieavond georganiseerd over dementie. Deze vond plaats op maandag 18 februari 2019.

De bijeenkomst was bedoeld voor de vele vrijwilligers en mantelzorgers die, binnen en buiten Gockingaheem, met dementie in aanraking komen. Er waren ongeveer veertig belangstellenden op de avond af gekomen, waaronder ook een paar professionals en een aantal familieleden van dementerenden.

Trees van Leeuwen (DorpsZorgCoöperatie ‘Mit Mekoar’ ) introduceerde de spreker Jessica van der Eide (NNCZ).

Jessica had een mooie presentatie met informatie die ook terug te vinden is op de website www.samendementievriendelijk.nl. Deze website is een initiatief van de stichting Alzheimer Nederland, PGGM en het ministerie van VWS.

Zelf werkt Jessica als casemanager dementie in Grijpskerk. Desgevraagd legt ze uit dat zij, op verzoek van ongeruste familie, mantelzorgers of zorgverleners, op bezoek gaat bij mensen die wellicht een vorm van (beginnende) dementie hebben.

Dementie is veel meer dan alleen maar vergeetachtigheid. Tijdens zo’n huisbezoek gaat Jessica vaak met de betrokken persoon koffie zetten. Als iemand werkelijk aan het dementeren is, dan kan zo’n schijnbaar eenvoudige handeling heel wat problemen opleveren. Samen koffie zetten levert meer informatie op dan een gesprekje voeren. Dementerenden zijn namelijk vaak heel goed in het, kortstondig, verbloemen van hun beperkingen.

Dementie houdt, naast vergeetachtigheid, de volgende aspecten in:

  • problemen met dagelijkse handelingen (zie het voorbeeld van het koffiezetten)
  • vergissingen met tijd en plaats
  • taalproblemen (zoals niet meer op bepaalde woorden kunnen komen)
  • kwijtraken van spullen
  • slecht beoordelingsvermogen
  • terugtrekken uit sociale activiteiten
  • veranderingen in gedrag en karakter
  • onrust
  • problemen met het zien.

Deze opsomming gaf hier en daar wat opgeluchte reacties bij de toehoorders: gelukkig is wat ‘normale’ vergeetachtigheid geen teken van dementie!

Jessica voegde toe dat voor een diagnose eerst goed onderzoek moet worden verricht. Bij bepaalde lichamelijke klachten kunnen bovenstaande symptomen ook optreden. Deze moeten eerst worden uitgesloten. Bij vermoeden van dementie worden speciale tests uitgevoerd om de hersenfunctie te onderzoeken.

Dementie is een verzamelnaam. De grootste groep dementerenden leidt aan de ziekte van Alzheimer. Dementie kan ook worden veroorzaakt door vaatproblemen in de hersenen (b.v. na herhaaldelijke TIA’s ). Daarnaast zijn er nog meer vormen van dementie. En elke vorm uit zich op een iets andere manier.

Het vraagt veel geduld, begrip en inlevingsvermogen om met een dementerende om te gaan.

Hoe krijg je dat voor elkaar?

Jessica reikte een eenvoudig handvat aan: G O E D

Dit staat voor:

G:  Geruststellen: wees zelf rustig, praat op een kalme toon. Praat mee, spreek niet tegen.

O:  Oogcontact maken: kijk steeds of je begrepen wordt.

E:   Even meedenken: leef mee met ideeën en wensen. Vraag waar de persoon heen wil of wat hij wil doen. Help hem de goede kant uit.

D:  Dank je wel! Bedankt voor het meehelpen aan een dementievriendelijke samenleving.

Uit reacties bleek dat het omgaan met iemand die dementeert veel emoties oproept. Vooral als het om een naaste gaat. Zoals een vader of moeder.  Bij wie je ineens of bij tijden geen goed meer kunt doen. Dat geeft verdriet, boosheid en een machteloos gevoel.

Maar ook voor professionele zorgverleners is het soms een uitdaging om goede zorg te verlenen en om te gaan met de emoties en machteloosheid van naaste familie.

Deze avond gaf heel wat nieuw inzicht aan de toehoorders. Er was ruimte voor het bespreken en delen van emoties. Niet alle vragen konden worden beantwoord. En niet alle antwoorden waren voldoende. Dat is ook haast niet mogelijk bij dit ingewikkelde en beladen onderwerp.

De vrijwilligers, die bij Gockingaheem werken, krijgen binnenkort in kleine groepen een gerichte cursus aangeboden over dementie. Hierbij is aandacht voor hoe om te gaan met bepaald gedrag van bewoners van Gockingaheem.

Meer informatie is te vinden op www.samendementievriendelijk.nl ,

of bij een Alzheimercafe, ook voor lotgenotencontact.

Voor vragen, praktische hulp en raad kunt u ook contact opnemen met het DorpsZorgLoket ‘Gockingaheem’  op maandag- en donderdagochtend van 10.00 tot 12.00 uur (06-2113 5662)

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *